Taina Mirungerii

Taina Mirungerii

Este acea lucrare sfântă, instituită de Mântuitorul Hristos, prin care, ungându-se de către episcop sau preot cu Sfântul Mir membrele celui botezat, odată cu pronunțarea cuvintelor: “Pecetea darului Sfântului Duh, Amin”, se împărtășește primitorului ha­rul întăririi, creșterii și desăvârșirii duhovnicești începute prin botez.

Botezul și Mirungerea

Legătura strânsă dintre cele două taine se arată și prin aceea că în slujba Bisericii, Taina mirungerii nu are o introducere ca celelalte Taine, ci după botezarea celui ce a primit botezul, preotul citește o ru­gaciune prin care cere lui Dumnezeu să dăruiască prin el, celui “nou lu­minat prin apă și prin Duh”, “și pecetea darului Sfântului și întru tot puternicului Duh”. Apoi îi administrează Taina mirungerii, ungându-l cu Sfântul Mir și zicând :”Pecetea darului Sfântului Duh, Amin”, fără să amintească numele celui pecetluit cu harul Duhului, ca în celelalte Taine, socotindu-se că s-a rostit acest nume la cufundarea lui în apă.

Starea de făptură nouă, de chip al lui Iisus Hristos prin botez și da­rurile primite de la Hristos însuși prin Duhul Sfânt în Taina mirungerii trebuie păstrate și arătate în concret prin eforturi personale, făcute tot cu ajutorul harului dumnezeiesc primit în botez și mirungere.

1 thought on “Taina Mirungerii”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *