Politica de confidențialitate. Prelucrarea datelor (GDPR)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 “Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”, precum și cu legislația aplicabilă pe teritoriul României, botezulmeu.ro este denumirea comercială a Pantea Andra PFA, cu sediul în Brașov, strada Tudor Arghezi 19, cu numărul de înregistrare în Registrul Comerțului F8/715/23.06.2021, ce poate fi contactată la adresa de e-mail contact@botezulmeu.ro, are obligația de a administra în condiții de siguranța și doar pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati, ca rezultat în urma prestarii serviciilor de către www.botezulmeu.ro

Aceasta politică de confidentialitate se aplica datelor personale ale celor care devin, sunt sau au fost clienti botezulmeu.ro

Datele cu caracter personal ce sunt colectate și prelucrate în scopul derulării relațiilor comerciale sunt utilizate în următoarele scopuri:

 • Pentru prestarea serviciilor botezulmeu.ro catre dumneavoastra
 • Preluarea, prelucrarea, facturarea și expedierea comenzilor
 • Soluționarea oricărei probleme de orice natura legate de comenzi, bunuri și servicii achizitionate
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederii legale
 • Prelucrări impuse de legislația aplicabilă, legislatia fiscala si contabila 

Prelucrarea datelor contractuale obligatorii desfășurării activității sunt:

 • Date personale – nume, prenume
 • Date de contact – număr de telefon, adresa de livrare, adresa de facturare
 • Detalii de plata – număr cont bancar, card bancar, cont IBAN, nume si prenume titular cont/card IBAN, bancar, data eliberării/expirării cardului bancar

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, se pot colecta date directe – Nume, prenume, numar de telefon, adresa de email etc, prin intermediul formularelor de pe site:

 • Formular comanda/personalizare
 • Formular de retur/schimb
 • Formular de contact
 • Cos abandonat
 • În scop de marketing

Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea datelor in acest scop, nu aveți posibilitatea de a beneficia de cele mai bune functionalitati de informare și achizitie. 

Marketing

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing în interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În cazul în care folosim informațiile dvs. personale pentru un interes legitim al nostru, ne asigurăm sa luăm măsurile necesare de a nu afecta drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

Ne puteti solicita oricand, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

În scopuri de marketing se colectează:

 • Date directe – nume, prenume, numar telefon, email
 • Date indirecte – cookie-uri, adresa de IP a calculatorului, locatia dispozitivelor mobile etc

Cookie-urile si tehnologiile similare, pot folosi datele pentru afișarea unor reclame adaptate preferințelor dvs. (Google Remarketing, Facebook Pixel etc)

Site-ul nostru este conectat cu retelele Social Media – Facebook, Instagram, si atunci cand va conectati la ele se pot colecta adresa IP și pagina pe care o vizitati din site-ul nostru. De asemenea se seteaza un cookie pentru a permite aplicațiilor de social media sa functioneze corect.

Terti

Anumite servicii necesare derularii activității noastre nu pot fi prestate de către noi. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de catre terti, persoane juridice de drept privat enumerati, se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor și confidențialitatea informațiilor.

Cui transmitem datele dvs., dupa caz:

 • Furnizorilor de servicii de curierat
 • Furnizorilor de servicii de plată/bancare
 • Furnizorilor de servicii de marketing
 • Furnizorilor de servicii IT
 • Servicii de contabilitate, avocatura, consultanta
 • În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar în apărarea interesului nostru legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice.

Drepturile dvs. sunt:

 • Dreptul de acces – dreptul de a accesa datele dvs. personale ce sunt prelucrate de noi
 • Dreptul de modificare/actualizare – dreptul de a modifica/corecta datele dvs. personale, date incomplete sau inexacte
 • Dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a șterge datele dvs. personale pe care le prelucram
 • Dreptul la restrictionarea datelor – dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. pe care le prelucram
 • Dreptul de a obiecta/opune – dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. de către noi sau în numele nostru
 • Dreptul la portabilitate – dreptul de a obține transferul către un alt operator al datelor dvs. pe care le prelucram
 • Dreptul de retragere al consimtamantului  – datele dvs. personale sunt prelucrate în baza consimțământului dvs.; aveți dreptul de a va retrage oricând consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. realizata înaintea retragerii
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat
 • Dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere  a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și de a va adresa justitiei, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Solicitările privind drepturile de accesare, modificare, ștergere a informațiilor se vor face printr-un email la adresa contact@botezulmeu.ro și vor fi tratate în termen de 30 de zile.

Drepturile privind restricționarea, obiectarea, modificarea, actualizarea, stergerea, datelor dvs., se pot face oricand, gratuit si fara justificare, cu exceptia datelor pentru care prelucrarea reprezinta o obligatie legala.

Asigurarea securității datelor –  se iau măsuri rezonabile și adecvate pentru protejarea datelor personale de pierderi, utilizari incorecte și acces neautorizat, dezvaluire, modificare si distrugere, tinand cont de natura acestora, prin utilizarea furnizorilor de servicii conexe conforme cu GDPR – servicii de gazduire, de dezvoltare software, de marketing etc.

Păstrarea datelor – pentru

menținerea evidențelor legate de desfășurarea activității și a contractelor încheiate, informațiile de date cu caracter personal se păstrează conform specificațiilor legale. Datele cu caracter personal necesare bunei funcționări a site-ului și activității noastre se stochează pe o perioada nedeterminată de timp, atâta timp cât dvs. sunteți de acord.

COOKIES, API și PLUG-IN

Cookies – utilizate în scopuri diferite și pot fi clasificate drept:

 • esențiale – necesare funcționării site-ului
 • neesențiale – de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului
 • analitice – utilizate pentru publicitate
 • de sesiune – rămân pe dispozitiv atâta timp cât navigatorul web este deschis
 • persistenteexpiră la un punct fix în timp sau dacă sunt șterse manual din navigatorul web

Cookie-urile nu solicită date cu caracter personal. Există situații în care cookie-urile pot culege date personale, pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator, dar aceste date sunt criptate și acest lucru face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate. Dacă doriți acces pe site-urile din țară sau străinătate, dezactivarea sau refuzul cookie-urilor pot face unele site-uri dificil de vizitat și folosit. Este dreptul dvs. refuzați utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor din browser-ul dvs., dar rețineți, prin aceste setări este posibil nu puteți avea acces la funcționalitatea deplină a site-ului nostru.